Tuesday, February 9, 2010

Tarot ႏွင့္ ၁၂ ရာသီခြင္


(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

(အခုတေလာ အလုပ္ၿဖစ္ေနတဲ့ ကိုအုပ္စိုးတေယာက္ အလစ္ၿဖဳတ္ၿပီး အလုပ္မၿဖစ္တာ ၾကာၿပီၿဖစ္ေသာ ကြ်န္မ မမိုးသူကို ဒီတပတ္ ပိတ္ရက္ မွာ တစ္စံုတစ္ခုကို ဘာသာၿပန္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ထား တာေၾကာင့္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ေသာၾကာေန႔ ညေနခင္းမွာ စၿပီး ဒီပို႔စ္ကို ေရးဖို႔ လုပ္ရပါေတာ့တယ္။ ဘာသာျပန္ရာ၌ မၿပည့္စံုျခင္း လိုအပ္ၿခင္း စာဖတ္ရာ၌ ေခ်ာေမြ႕မႈ မရွိခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ ရွိခဲ့လွ်င္ ခြင့္လြတ္ဖို႔ ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ရွာေပးၿပီး လွတပတ edit လုပ္ ပံုမ်ားထည့္ေပးမယ့္ ကိုအုပ္စိုးကိုလည္း ႀကိဳတင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။)

ဒီပို႔စ္မွာ တားေရာ့နဲ႔ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္ ဆက္စပ္ပံုအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကို မသြားခင္ Sefer Yetzirah ဆိုတဲ့ ဂ်ဴးဘာသာဆိုင္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္။ Jewish Exorcism ဆိုတဲ့ ဂ်ဴး ဂမီၻရဆိုင္ရာ အဲဒီ စာအုပ္မွာ Aleph Beth Gimel စတဲ့ ဟီးဘ႐ူး အကၡရာ ၂၂ လံုးရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေတြနဲ႔အတူ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြပါပါတယ္။ ဒါကို တားေရာ့ပညာရွင္ေတြက တားေရာ့ ၂၂ ခ်ပ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေလ့လာၿပီး Twenty two paths of tree of life ဆိုတဲ့ တားေရာ့ Concept အထိပါ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ (အဲဒီအေၾကာင္းကို ေနာက္မွ အေသးစိတ္ ပို႔စ္တစ္ခု ေရးပါဦးမည္။)

တားေရာ့ ေမဂ်ာကတ္ ၂၂ ခ်ပ္နဲ႔ ဟီးဘ႐ူး အကၡရာေတြ နကၡတ္ဆိုင္ရာ သေကၤတေတြ ဆက္စပ္ပံုကေတာ့ ဒီအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။


(Source: http://www.factsbehindfaith.com/default.aspx?intContentID=36)

ဟီးဘ႐ူး အကၡရာေတြရဲ႕ ဂဏန္းတန္ဖိုးကေတာ့ ေအာက္က အတုိင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၁၀ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၁၊ ၁၂ စသည္ မရွိဘဲ ၂၀၊ ၃၀ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သြားတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။


(Source: http://weitzmemorial.com/h_links/HebrewAlphabet.gif)

တားေရာ့ ေမဂ်ာကတ္ ၂၂ ခ်ပ္ကေန Zodiac Sign ဆိုတဲ့ ၁၂ ရာသီခြင္ကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ့ ကတ္ၿပားေတြခ်ည္းပဲ သီးသန္႔ ဖယ္ထုတ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ေအာက္က အတိုင္း ေတြ႕မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Energetic Structure of the Zodiac: First Six Autiot/Signs
5 6 7 8 9 10
Aries Taurus
GeminiCancer Leo
Virgo
မိႆ
ၿပိႆ ေမထုန္ ကရကဋ္သိဟ္
ကန္
ပထမ ရာသီခြင္ ၆ ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တားေရာ့ကတ္မ်ား

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)


Energetic Structure of the Zodiac: Last Six Autiot/Signs
30 50 60 70 90 100
Libra Scorpio Sagittarius
Capricorn
Aquarius Pisces
တူ
ၿဗိစၧာ
ဓႏု မကာရ
ကုမ္
မိန္
ဒုတိယ ရာသီခြင္ ၆ ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တားေရာ့မ်ား

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

ဖယ္လိုက္တဲ့ ကတ္ၿပား ၁၀ ခုက ဒီကတ္ေတြပါ။

 • 0) The Fool
 • 1) The Magician
 • 2) The High Priestess
 • 3) The Empress
 • 10) Wheel of Change
 • 12) The Hanged Man
 • 16) The Tower
 • 19) The Sun
 • 20) Judgment
 • 21) The World

ဒီေအာက္က ဇယားမွာ ဘယ္ကတ္ေတြနဲ႔ ဘယ္ဟီးဘ႐ူး အကၡရာေတြကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္အၿဖစ္ အသံုးမၿပဳဘူး ဆိုတာကို ထပ္မံ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

12 Simple Hebrew Formative Letters and Zodiacal Correspondancs
Archetypal 1-9
Existential 10-90Cosmic 100-900Finals
From any ancient version of the Sepher Yetsira

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

အဆိုပါ ၁၂ ရာသီခြင္အရ ပထမ ၆ ကတ္သည္ ၿပဳျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ၿဖစ္တည္မႈ (The Subjective Structures of Existence) ၿဖစ္ေလသည္။

Energetic Structure of the Zodiac: First Six Autiot/Signs
5 6 7 8 9 10
ဘ၀
မ်ိဳးပြား မေသခ်ာ
ပံုစံမက်
႐ုပ္ပိုင္း ၀ိဉာဥ္ပိုင္း
မ်ိဳးေစ့
ေပါင္းစပ္
ေတြေ၀မႈ
စြမ္းအင္
ပံုသ႑န္
တည္ရွိမႈ
The Subjective Structures of Existence

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

ေနာက္ပိုင္း ၆ ကတ္သည္ အၿပဳခံၿခင္းကို ေပးေသာ ျဖစ္တည္မႈ (The Objective Structures of Existence) ၿဖစ္ပါသည္။

Energetic Structure of the Zodiac: Last Six Autiot/Signs
30 50 60 70 90 100
ထိန္းခ်ဳပ္ ျဖစ္တည္မႈ ႐ုပ္ပိုင္း နာမ္ဆိုင္ရာ
မသဘာ၀
ဖိုသဘာ၀
မွ်တမႈ
ဘ၀
ထိုးသြင္းသိ ထိုးသြင္းသိ
ျပည့္စံုမႈ ျပည့္စံုမႈ
The Objective Structures of Existence

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

လည္ပတ္ေနေသာ ရာသီစက္၀န္းကို ကိုယ္စားၿပဳရန္ စက္၀ိုင္းကားခ်ပ္ျဖင့္ အဆိုပါ သေကၤတမ်ားကို ပံုေဖာ္ၾကည့္သည္ ဆိုပါစို႔။ ဟီးဘ႐ူး ပထမဆံုး အကၡရာ Aleph ကိုယ္စားၿပဳေသာ The Fool ကတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အကၡရာ Tav ကိုယ္စားျပဳ The World ကတ္တို႔သည္။ ရာသီစက္၀ိုင္းထဲတြင္ မပါ၀င္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထို Aleph ႏွင့္ Tav တို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆက္စပ္ ျဖစ္တည္ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေလသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါစို႔။


(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

ရာသီခြင္ စက္၀ိုင္းသည္ မိႆရာသီ Aries ကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ Hay ဆိုေသာ ပၪၥမေၿမာက္ အကၡရာမွ စတင္ပါသည္။ ထိုမွ ဆက္လက္ ၿဖတ္သန္းလာၿပီး ကန္ရာသီ Virgo ကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ ဆ႒မေျမာက္ ဟီးဘ႐ူး အကၡရာ Yod ကို ေရာက္ရွိ လာပါေတာ့သည္။ ထိုမွ လြန္ေၿမာက္၍ သတၱမ ရာသီခြင္ၿဖစ္ေသာ Libra တူရာသီသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ အၿပဳခံ (Objective) အေၿခအေနသို႔ စတင္ ဆိုက္ေရာက္ေလသည္။

ဂဏန္းတန္ဖိုး ၅၀ ၿဖစ္ေသာ ဟီးဘ႐ူး အကၡရာ Nun သည္ Scorpio ၿဗိစၧာရာသီကို ကိုယ္စားၿပဳပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ၿဖစ္တည္မႈတို႔ အဆံုးသတ္ျဖစ္ေသာ ေသၿခင္းတရား Death ကတ္ၿပား တည္ရွိပါသည္။ ဓႏုရာသီ Sagittarius တြင္ Tav ၏ ၿဖစ္တည္မႈ ႐ုပ္သေဘာတရားတို႔ အဆံုးသတ္ေလၿပီး... Material Realization ဟူေသာ ႐ုပ္အေပၚတြင္ ထိုးထြင္းသိၿမင္မႈတို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလၿပီ။ ထိုစည္းမ်ဥ္းကို လြန္ေျမာက္ေလသည္ႏွင့္ ဂဏန္းတန္ဖိုး ၇၀ ကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ မကာရရာသီ Capricorn ကို ေရာက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Spiritual Realization ဟူေသာ နာမ္ဆိုင္ရာ ထိုးထြင္းသိမႈတို႔ကို ျဖတ္သန္းေလၿပီး ၉၀ - မသဘာ၀ျဖစ္စဥ္ (Femininity) ကံုရာသီ ႏွင့္ ၁၀၀ - ဖိုသဘာ၀တရား (Masculinity) မိန္ရာသီ တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ခရီးကို ဆိုက္ေရာက္ေလေတာ့သည္။

အထက္ပါ ၁၂ ရာသီ သေကၤတတို႔၏ ေရြ႕လ်ားျဖစ္တည္မႈသည္ လက္ေတြ႕တြင္ 2 Dimension ဟုေခၚေသာ ႏွစ္ဘက္ျမင္ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ 3 Dimensional Journey (သံုးဘက္ျမင္ ခရီးစဥ္) ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Cube ဟု ေခၚေသာ ကုဗတံုးပံု တစ္ခုေပၚတြင္ ပံုေဖာ္ ေနရာခ်ၾကည့္ပါမည္။ ကုဗတံုး၏ အနား ၁၂ ခုတြင္ ရာသီ ၁၂ ခုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သေကၤတ ၁၂ ခုကို စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

စြမ္းအင္ေရြ႕လ်ားမႈသည္ Aries မိႆရာသီ (The Emperor) မွ စတင္ ေနရာခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိႆ၊ ေမထုန္၊ ကရကဋ္ စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ေနရာခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ေပြ႕ဖက္ေနေသာ စြမ္းအင္တို႔ အၿပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ ၿဖစ္တည္ တိုးတက္လာမႈ (inter-relationship and structural development of two intertwined energies) ကို ေတြ႕ရမည့္အၿပင္ Aleph အကၡရာရဲ႕ အတြင္းရွင္သန္မႈ စြမ္းအင္ (Interior Energy of Life) ႏွင့္ Yod အကၡရာရဲ႕ အၿပင္ပန္း တည္ရွိမႈ စြမ္းအင္ (Exterior Energy of Existence) ကိုပါ ၿပဆိုပါတယ္။

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ၀င္႐ိုးေလးခုကေတာ့ အနာဂတ္/ ႐ုပ္ပိုင္း ဖြဲ႕စည္းမႈ (Future/ Material Structuration) နဲ႔ အတိတ္/ စိတ္ပိုင္း တိုးတက္တည္မႈ (Past/ Psychological Development) တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ မ်က္ႏွာၿပင္မွာ ဟီးဘ႐ူးအကၡရာ Tayt ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သိဟ္ရာသီ Leo က ကန္ရာသီ ျဖစ္တဲ့ Yod အကၡရာကို မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးသူ အေနျဖင့္ ရွိပါသတဲ့။ ေတာင္ဘက္ မ်က္ႏွာၿပင္ရဲ႕ အေပၚနဲ႔ ေအာက္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး (ကုမ္ရာသီ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ (မိန္ရာသီ) တို႔ ရွိပါတယ္။

(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

တကယ့္ သဘာ၀ တည္ရွိမႈအားျဖင့္ သတၱမေၿမာက္ ရာသီခြင္ သေကၤတျဖစ္ေသာ တူရာသီ Libra ျဖင့္ စစ္မွန္ျခင္း သ႐ုပ္သကန္ ေပၚလာေလသည္။ ဟီးဘ႐ူး ဂဏန္းတန္ဖိုး ၅ - ၆ - ၇ - ၈ - ၉ - ၁၀ (မိႆ၊ ၿပိႆ၊ ေမထုန္၊ ကရကဋ္၊ သိဟ္၊ ကန္) တို႔ကို ၿဖတ္သန္းၿပီး ဂဏန္း တန္ဖိုး ၃၀ ရွိေသာ Lamed အကၡရာျဖင့္ သမ မွ်တျခင္းကို ကိုယ္စားၿပဳေသာအေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိေလသည္။ (အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ တူရာသီ Libra တြင္ စတင္ ျဖစ္တည္သည္ဟု မွတ္ယူရန္) ထိုအေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာၿပင္၌ပင္ တည္ရွိျဖစ္တည္မႈတို႔ အဆံုးသတ္ေသာ Death ကို ဆိုက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုမႈတို႔ ၿပန္လည္မစတင္မီ Psychological Death ဟူေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသဆံုးမႈ (ဓႏုရာသီ) ျဖတ္သန္းရၿပီး... ေနာက္ဆံုးပိတ္ မကာရရာသီ (Capricorn) တြင္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္း စတင္ေလေတာ့သည္။


(Source: http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html)

ဒီပို႔စ္ရဲ႕ အေပၚဆံုးမွာ ကတ္ျပား ၁၂ ခ်ပ္ကို ေပါင္းထားတဲ့ ပံု ရွိပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပိုၿပီး ရွင္းသြားေအာင္ အရပ္မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ကတ္ျပားေတြကို ဇယားေလးနဲ႔ ထပ္မံ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ မ်ားသြားၿပီမို႔ ေနာက္အေခါက္ေတြ ေရးတဲ့အခါ က်န္တဲ့ ကတ္ျပား ၁၀ ခုရဲ႕ အရပ္မ်က္ႏွာေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

Energetic Structure of the Zodiac: First Six Autiot/Signs
5 6 7 8 9 10
Aries Taurus
GeminiCancer Leo
Virgo
North
East
South
East
East
Above
East
Below
North
Above
North
Below

(Source: An Introduction to the Study of the Tarot)


Energetic Structure of the Zodiac: Last Six Autiot/Signs
30 50 60 70 90 100
Libra Scorpio Sagittarius
Capricorn
Aquarius Pisces
North
West
South
West
West
Above
West
Below
South
Above
South
Below

(Source: An Introduction to the Study of the Tarot)

တားေရာ့ကို လိုက္စားတဲ့ ေနရာမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္က လူေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုက ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တားေရာ့ဟာ ပညာရပ္ေပါင္းဆံုနဲ႔လည္း ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ Alchemy ဆိုတဲ့ အဂၢိရတ္ ပညာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနႏိုင္သလို Astrology ဆိုတဲ့ နကၡတ္ပညာ ေတြနဲ႔လည္း ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာစကား ေပါင္းစံုကို ေၿပာၾကားႏိုင္တဲ့ တားေရာ့မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ေပါင္းစံုရွိေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တားေရာ့ကို တကယ့္ ႏွလံုးသားထဲကေန ခံယူေမြးဖြားထားၾကသူ မည္သူမဆို အတြက္ေတာ့ အဆံုးသတ္ခရီးမွာ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးကို ၿမင္ေတြ႕ရမွာ အမွန္ပါပဲလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေမတၱာၿဖင့္
မိုးသူ

References:
 • An Introduction to the Study of the Tarot, Paul Foster Case
 • The Amazing Book of Tarot, Joan Moore
 • http://www.factsbehindfaith.com/default.aspx?intContentID=36
 • http://www.psyche.com/psyche/cube/cube_tarot12.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Sefer_Yetzirah
 • http://thupyadict.blogspot.com/

2 comments:

 1. မမုိးသူ ေကာင္းတယ္ဗ် အားလုံးကုိယ္စား ေလ့လာအက်ဳိးပြားေစမယ့္ေဆာင္းပါးျဖစ္လုိ႔ .. ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း။

  ReplyDelete
 2. တုိင္ပတ္သြားပါတယ္။

  ReplyDelete

ခံစားခ်က္အရ ဖြင့္ထုတ္လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရင္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသလို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ေျပာဆို သြားႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ၾကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ ရန္ေဘး ကင္စင္ေဝး ၿငိမ္းေအး ၾကပါေစ။