Friday, February 12, 2010

လီေနာ္မန္ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ (၃)


(Source: http://www.tarobearslair.com/images/products/detail/mysticallenormand.jpg)

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ေခါက္မွာ လီေနာ္မန္ ကတ္ျပား ၃၆ ကတ္ရဲ႕ အေျခခံ အဓိပၸာယ္ေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ခု ဒီပို႔စ္မွာ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကို မေျပာခင္ လူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကတ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေပၚယံ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လီေနာ္မန္ ကတ္မွာ လူ႐ုပ္ပံုပါတာ 28 - Man နဲ႔ 29 - Lady ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ လီေနာ္မန္ဟာ တားေရာ့၊ သာမန္ဖဲထုပ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ လူ႐ုပ္ေတြ နည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါ မဟုတ္ပါဘူး။ လီေနာ္မန္ကတ္ ၃၆ ကတ္ဟာ သာမန္ကစားတဲ့ ဖဲထုပ္ ၃၆ ခ်ပ္နဲ႔ ကိုယ္စားျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို Blue Owl, French Cartomancy, Petit Lenormand စတဲ့ လီေနာ္မန္ကတ္ေတြမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သာမန္ ဖဲထုပ္မွာ (ဂ်ိဳကာမပါ) စုစုေပါင္း ၅၂ ခ်ပ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက နံပါတ္ ၂ ကေန ၅ အထိ ၁၆ ခ်ပ္ကို ဖယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ ဖဲခ်ပ္ ၃၆ ခ်ပ္ (၁ ဖဲ ေလးစံု၊ ၆ မွ ၁၀ အထိ ေလးစံု၊ ဂ်က္၊ ကြင္း၊ ကင္း ၄ စံု) ကို လီေနာ္မန္ ဖဲခ်ပ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ ဒီေအာက္က ပံုမွာ ၾကည့္ပါ။

(Petit Lenormand Cartomancy Deck)

အဲဒီထဲက လူ႐ုပ္ပံု ပါတဲ့ လီေနာ္မန္ ကတ္ေတြကို ခြဲထုတ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္...

 • 04) The House - King Hearts
 • 05) The Tree - King of Clubs
 • 07) The Snake - Queen Clubs
 • 09) The Bouquet - Queen Spades
 • 10) The Scythe - Jack Diamonds
 • 11) The Whip - Jack of Clubs
 • 13) The Child - Jack of Spades
 • 17) The Storks - Queen Hearts
 • 22) The Crossroad - Queen Diamonds
 • 24) The Heart - Jack Hearts
 • 30) The Lily - King Spades
 • 35) The Fish - King Diamonds

လီေနာ္မန္ကတ္က စုစုေပါင္း ၃၆ ကတ္တည္း ရွိတဲ့အတြက္ လူ႐ုပ္ပံုပါတဲ့ ကတ္တေတြဟာ ၃ ပံု ၁ ပံု ရွိတာကို သတိျပဳမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတ္ေတြ အားလံုးကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္တဲ့အခါ တခါတရံမွာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ အေနျဖင့္ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ အျမဲတမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ နမူနာေျပာရမယ္္ ဆိုရင္... တခ်ိဳ႕စာဖိုမွဴးေတြ ဟင္းခ်က္တဲ့အခါ င႐ုတ္သီးကို စပ္ဖို႔ အသံုးခ်တာ မဟုတ္ဘဲ၊ ဟင္းကို ပူတယ္ဆိုတဲ့ အရသာမ်ိဳး ထြက္ခ်င္တဲ့အခါ အသံုးခ်သလိုမ်ိဳးပါ။ အဲဒီေတာ့ အေျခအေနကို လိုက္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာျဖင့္ လူလို႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္သင့္တယ္ ဆိုတာက သင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

အဲလို ေကာက္ယူတဲ့အခါ အေနာက္တိုင္း ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ဖဲေဗဒင္ အယူေတြအတိုင္း ယူဆၾကတာ မ်ားပါတယ္။ Jack ဆိုရင္ လူငယ္ပိုင္းလို႔ ယူဆၿပီး King, Queen ကို လူႀကီးပိုင္းအျဖစ္ ယူဆပါတယ္။ အနီေရာင္ ကတ္ေတြျဖစ္တဲ့ Heart, Diamond ေတြကို ဆံပင္ အနီ၊ ေရႊေရာင္ စသည္ျဖင့္ ယူဆၾကၿပီး အမဲေရာင္ ကတ္ေတြ (Club, Spade) ေတြကိုေတာ့ ဆံပင္အနက္ အသားညိဳညိဳ စသျဖင့္ ယူဆၾကပါတယ္။

အဲဒီ လူ႐ုပ္ကတ္ေတြကို သိၿပီးသြားရင္ Significator Card လို႔ ေခၚတဲ့ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက အထက္က ၁၂ ခ်ပ္ဟာ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုပါ။ သူတို႔ကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္တဲ့အခါမွာ ရံဖန္ရံခါ လူအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပတာပါ။ လူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကတ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားရပါမယ္။

အခု ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါမယ္။ ေန႔စဥ္ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြကေတာ့...

 • 02 The Clover - ေငြေၾကး၊ ကံေကာင္းျခင္း
 • 03 The Ship - ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
 • 04 The House - အိမ္ကိစၥ
 • 05 The Tree - က်န္းမာေရး
 • 09 The Bouquet - ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
 • 15 The Bear - ေငြေၾကး၊ အေမြ
 • 19 The Tower - တရားေရးရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ
 • 24 The Heart - ႏွလံုးသားေရးရာ
 • 25 The Ring - စာခ်ဳပ္၊ စာတန္းဆိုင္ရာ
 • 26 The Book - ပညာေရး၊ ဂမီၻရကိစၥ
 • 27 The Letter - စာ၊ အီးေမးလ္ စသည္
 • 30 The Lily - မိသားစု ေရးရာ
 • 34 The Fish - ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး
 • 35 The Anchor - အလုပ္အကိုင္၊ အသက္ေမြးမႈ

လူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကတ္ေတြကေတာ့ ဒီအတိုင္းပါ။

 • 13 The Child - လူငယ္၊ ကေလး
 • 15 The Bear - လူႀကီး (ဒုတိယ အရြယ္)
 • 18 The Dog - သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ခ်စ္သူ
 • 28 The Man - ေယာက္်ား
 • 29 The Woman - မိန္းမ
 • 30 The Lily - လူႀကီး (တတိယ အရြယ္)


သာမန္ လူလတ္ပိုင္း အေနနဲ႔ Man, Lady ကတ္ေတြကို ေရြးၿပီး အသက္ငယ္တယ္လို႔ ယူဆရင္ျဖင့္ Child ဆိုတဲ့ ကေလးကတ္ကို ေရြးပါမယ္။ အဲဒီမွာ ေယာက္်ား မိန္းမ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါဘူး။ အသက္ႀကီးၿပီး သန္မာ ျဖတ္လတ္ေနဆဲဆိုရင္ Bear ကတ္ျပားကို ကိုယ္စားျပဳ ယူၿပီး၊ အိမ္တြင္းေအာင္းတဲ့ အသက္ႀကီးတဲ့လူဆိုရင္ Lily ဆိုတဲ့ ႏွင္းပန္း ကတ္ျပားကို ကိုယ္စားျပဳ ယူပါမယ္။ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ခ်စ္သူ စတာေတြကို Dog ကတ္ျပားနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳၿပီး အဲဒီမွာလည္း လိင္ခြဲျခားမႈ မရွိပါဘူး။

ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်မယ္ဆိုတာ နမူနာအေနနဲ႔ Regula Elizabeth Fiechter ရဲ႕ Runway Layout (ေျပးလမ္း ျဖန္႔က်က္ပံု) နဲ႔ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္၊ လုပ္ရမယ္ ဆိုတာကို မသိဘူးျဖစ္ေနၿပီး လီေနာ္မန္ကတ္ေတြနဲ႔ အေျဖရွာၾကည့္မယ္ ဆိုရင္... ဒီ “ေျပးလမ္း ျဖန္႔က်က္ပံု” ကို အသံုးျပဳၿပီး အၾကံဉာဏ္ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆံုး ျဖန္႔က်က္ပံုရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာ လူကိုယ္စားျပဳ ကတ္တစ္ခုခုကို ခ်ရပါမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီကတ္ရဲ႕ ညာဘက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ တစ္တန္းတည္းေနရာမွာ သင္အၾကံေတာင္းခံခ်င္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳကတ္ကို ခ်ရပါမယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အနည္းဆံုး ၃ ခ်ပ္ကေန အမ်ားဆံုး ၇ ခ်ပ္အထိ ကတ္ေတြကို ဘယ္ကေန ညာသို႔ ျဖန္႔ခင္းၿပီး ေလ့လာရပါမယ္။


ကိုယ္စားျပဳ ကတ္၂ခု ၾကားမွာ ပထမဆံုး ၃ ခ်ပ္ အရင္ ခ်ၾကည့္ပါ။ အဲဒီကေန အဓိပၸာယ္ ေကာက္ၾကည့္ပါ။ ကတ္ေတြက အေျဖကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆိုေနၿပီဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ကတ္ေတြ ထပ္ၿပီးခ်ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လို႔ အေျဖက မရွင္းလင္းဘူးဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ၄ ခ်ပ္ အထိ ထပ္ဆြဲၿပီး ၾကည့္လို႔ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၇ ခ်ပ္ထက္ေတာ့ မေက်ာ္ရပါဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ က်လာတဲ့ ကတ္ေတြကေန သင့္ရဲ႕ ကိစၥကို ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာ သင္ အၾကံဉာဏ္ ရယူႏိုင္ပါမယ္။

ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေရွး႐ိုး အစဥ္အလာအရ Man ကတ္က ေယာက္်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ Lady ကတ္က မိန္းမကို ကိုယ္စားျပဳတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္မွာ Third Sex Group (တတိယ လိင္အုပ္စု) လို႔ေခၚတဲ့ Gay ေတြ Lesbian ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အင္အားႀကီးထြားေနပါတယ္။ ဆရာမ ေဒၚမိုးသူတို႔ တားေရာ့မွာ အဲဒီကိစၥကို ဘယ္လို ကိုယ္တြယ္ ေျဖရွင္းတယ္ဆိုတာကို မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းေျခာက္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အခု ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလို လူေတြဟာ တစ္ဝက္နီးပါး ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြ လာတြက္ခိုင္းတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္႐ႈပ္ရသလို ပညာလည္း ရပါတယ္။ ပံုမွန္အရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူအေၾကာင္းကို တြက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ ေနရာမွာ ေယာက္်ားပံုကတ္ Man ကို ကိုယ္စားျပဳ ထားရၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူေနရာမွာ မိန္းမပံု Lady ကို ထားလိုက္ရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြအတြက္က်ေတာ့ အဲလို မဟုတ္ပါဘူး... အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ခ်စ္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကတ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ေခြးပံု Dog ကတ္ျပားေရြးခ်ယ္လိုက္တာ မ်ားပါတယ္။


လာေမးတဲ့သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ကတ္ ဆြဲတဲ့အခါ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဇီဝေဗဒ ခြဲျခားျခင္းအရ အဖို၊ အမကို ခြဲၿပီး အဲဒီလူကို အထီးလို႔ ယူဆရင္ အထီးဆိုၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ကို ေရြးပါတယ္။ အဲဒီလို ေရြးၿပီး ေဟာတဲ့အခါ သိပ္ မတိုက္ဆိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္လို ေျပာင္းလိုက္သလဲ ဆိုေတာ့... ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ ကတ္ ၂ ခုစလံုးကို ဆြဲထုတ္ၿပီး ေဗဒင္ေမးတဲ့ ကာယကံရွင္ကို ေရြးခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ ေရြးတဲ့ ကတ္ဟာ သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကတ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ေဟာတာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပၿပီး မွန္ကန္မႈ ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီေလာက္ဆိုရင္ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္ (Significator Cards) ေတြ အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္မွာ ကတ္အတြဲေတြ (Card Combination) ကို ဘယ္လို ေကာက္ရတယ္ ဆိုတာနဲ႔အတူ အသံုးဝင္တဲ့ ျဖန္႔က်က္ပံု တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျပာျပသြားပါမယ္။ မရွင္းလင္းသည္မ်ား၊ သိခ်င္သည္မ်ား ရွိခဲ့လို႔ ေမးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေမးလ္ oaksoe.mmtl@gmail ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ (ကိုအုပ္စိုးကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ရွိခ်င္မွ ရွိပါမယ္ - ေဒၚမိုးသူ ေျပာမည့္စကားကို ႀကိဳတင္ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းပါ)

ဒီတစ္ေခါက္ ပို႔စ္ကို အဆံုးမသတ္ခင္မွာ သင့္ကို ေလ့က်င့္ခန္း အနည္းငယ္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေျဖၾကည့္ပါ။

လီေနာ္မန္ ၃၆ ကတ္ထဲမွာ...

 • ၁) တိရစၧာန္ပံုပါတဲ့ ကတ္ေတြက ဘာကတ္ေတြပါလဲ (ဥပမာ - 07, Snake)
 • ၂) ဘယ္ကတ္ေတြမွာ ပန္းပံုေတြ ပါပါသလဲ (ဥပမာ - 02, Clover)
 • ၃) ဘယ္ကတ္ေတြမွာ လူပံုေတြ ပါပါသလဲ (ဥပမာ - 01, Rider
 • ၄) ဘယ္ကတ္ေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပံုေတြနဲ႔ပါလဲ (ဥပမာ - 06, Cloud)

လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္က မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တုန္း သူက ေမးပါတယ္။ လီေနာ္မန္ ကို အေပ်ာ္ လာေမးတယ္ဆိုရင္ ေဟာလို႔ ရသလားတဲ့။ အဲဒီ ေမးခြန္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ေကာ ဘယ္လို ေျဖမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကည့္ပါဦး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔ကို ဆရာ မင္းသိခၤ ဇာတ္လမ္းေတြထဲက ကိုပီတာ ေလသံနဲ႔ “ရတယ္၊ မရဘူး” လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ရတယ္ဆိုတာ အေပ်ာ္လာေမးရင္ ေဟာလို႔ ရပါတယ္ လို႔ ေျပာတာပါ။ မရဘူးဆိုတာက အဲလို ေဟာတဲ့အခါ အေပ်ာ္ေဟာလို႔ မရဘူးဆိုတာပါ။ ႐ႈပ္သြားလား မသိဘူး၊ ေမးတဲ့သူက အေပ်ာ္ပဲ ေမးေမး အတည္ပဲ ေမးေမး... ေဟာတဲ့သူက အျမဲတမ္း အတည္ေဟာရပါမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့္ပညာကို ကိုယ္ အျမဲတမ္း ေလးစားရပါမယ္။

ကေလးေတြ မူႀကိဳမွာ စာ စသင္တဲ့အခါ အိမ္ကို လာသမွ် လူႀကီးေတြက ေအဘီစီဒီ၊ ကႀကီး ခေခြး စသည္ျဖင့္ ရြတ္ခိုင္းတတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ မရွက္ဘဲ၊ ပဲမမ်ားဘဲ ရြတ္ျပဆိုျပတဲ့ ကေလးေတြက စာကို ပိုမွတ္မိၿပီး ျမန္ျမန္ တိုးတက္တာ ေတြ႕ရပါမယ္။ တားေရာ့ လီေနာ္မန္လို ကတ္ျပားေတြနဲ႔ ကံၾကမၼာဖတ္တဲ့ ပညာမ်ိဳးဟာ ကိုယ္နဲ႔ အသားက်ေအာင္ နီးစပ္ေအာင္ မ်ားမ်ား ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ မေဟာရင္ မတိုးတက္ပါဘူး လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေမးတဲ့အခါ ေဟာပါ၊ ေလးေလးနက္နက္ေလး ေဟာပါလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

အဆံုးသတ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့... လီေနာ္မန္ ကတ္ေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့၊ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ၊ ေကာက္ယူခ်က္ေတြ အားလံုးဟာ သင့္ရဲ႕ ရင္ထဲ၊ ႏွလံုးသားထဲက ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္လို႔ ‘Know Thyself - မိမိကိုယ္ကိုယ္ သိပါ’ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေလးနဲ႔ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

အဆင္ေျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္လ်က္
အုပ္စိုး

References:
 • Mystical Lenormand, Regula Elizabeth Fiechter
 • http://www.serenapowers.com/lenormand.html
 • http://seaqueen.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

ခံစားခ်က္အရ ဖြင့္ထုတ္လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရင္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသလို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ေျပာဆို သြားႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ၾကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ ရန္ေဘး ကင္စင္ေဝး ၿငိမ္းေအး ၾကပါေစ။