Friday, April 2, 2010

ကိုပခန္းႏွင့္ စကားစျမည္တေန႔က ကိုပခန္းနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တာေလးေတြထဲက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အနည္းငယ္ တည္းျဖတ္ၿပီး ျပန္လည္ တင္ဆက္လိုက္တာပါ။

colorfulpakhan: အေဟာမွန္ဖို႔ ဘာေတြ လိုလဲဆိုတာ အင္မတန္ ေတြးစရာၾကီးပါ။

me:
ဟုတ္တယ္ဗ်... သမာဓိနဲ႔ သီလေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ေလ ပညာက စြမ္းတယ္ဗ်

colorfulpakhan:
စကားမစပ္ ကြၽန္ေတာ့္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ၾကည့္ေပး ေစခ်င္ပါတယ္ဗ်။

me:
အင္း၊ ကတ္နဲ႔လား

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ မရႈႏိုင္မကယ္ႏိုင္ေတြ

me: ခဏေစာင့္

colorfulpakhan:
ျဖစ္ေနလို႔

me:
ခုၾကည့္ေပးမယ္

colorfulpakhan:
ေကာင္မေလးအေဟာင္းရွိတယ္။

me:
ဘယ္လိုသိခ်င္တာလဲ

colorfulpakhan:
သူ႕ကို အဆက္အသြယ္ မလုပ္ျဖစ္ဘူး။

me:
အဲဒါဆို ဘယ္လို ၾကည့္ေပးရမလဲ

colorfulpakhan:
သိခ်င္တာက... အဲဒီ ေကာင္မေလးနဲ႔ ရမရ

me:
လတ္တေလာ အခ်စ္ေရးလား

colorfulpakhan:
အဲလိုဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္ တကယ္ကို မွတ္သားထားပါ့မယ္။

me:
အင္း

colorfulpakhan:
တားေရာ့ကို ေလးစားလို႔ မိုးသူဆီကေတာင္ သင္မလို႔ပါ။

me:
ၾကည့္ေပးမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဟာက တားေရာ့ဟုတ္ဘူးဗ်၊ လီေနာ္မန္

colorfulpakhan:
ဟုတ္၊ ရပါတယ္

me:
ပထမဆံုး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘဝတစ္သက္တာ အခ်စ္ေရးကို ၾကည့္ေပးမယ္ဗ်ာ အၾကမ္းေပါ့

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ခဏဗ်ာ၊ လက္ေဆးလိုက္ဦးမယ္၊ ေရွးထံုးေတြဆိုတာ အကုန္လိုက္နာရတယ္... မဟုတ္ရင္ ဒီကတ္ေတြပါ လႊင္ပစ္လိုက္ၿပီး

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
လမ္းေဘးက ေတြ႕ရာသတင္းစာအေဟာင္းကို ေကာက္လွန္ၿပီး ေဟာရမွာလား

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့၊ ဘယ္အရာမွ အေၾကာင္းမဲ့ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ... သူတို႔ အေတြ႔အၾကံဳကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။

me: အသားလြတ္ႀကီးလည္း ယံုဖို႔ေတာ့ မလိုပါဘူးဗ်ာ

colorfulpakhan: ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကည့္မွ သိရတာေတြကို သီအိုရီလို ထားခဲ့ႏိုင္တယ္ေလ။

me:
ဟုတ္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔ ေနာက္လူေတြက မယံုသလို လုပ္ဖို႔ မသင့္ဘူးထင္တာပဲ၊

colorfulpakhan:
ဟုတ္တယ္

me:
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေပါ့၊ ယံုသင့္တယ္ ထင္တာပဲ

colorfulpakhan:
ဟုတ္တာေပါ့

me:
ထားဗ်ာ... ခုတြက္ၿပီ... ေမးခြန္းကို အာ႐ံုယူ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့
me: ေတြ႕လားဗ်

colorfulpakhan:
ဟုတ္၊ ေတြ႕တယ္... ၇ ခ်ပ္

me:
ဘယ္ဘက္ကေန ပထမဆံုး ၃ ကတ္က... အတိတ္ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္ဗ်ာ

colorfulpakhan:
အင္း

me:
အတိတ္မွာ Ship ဆိုတဲ့သေဘၤာပံု က်တယ္

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခ်စ္ေရးဟာ အေျပာင္းလဲမ်ားတယ္၊ မတည္ျမဲဘူး၊ ခရီးထြက္ၿပီး... ခ်စ္သူနဲ႔ ခြဲရတာကို ျပဆိုတယ္

colorfulpakhan:
ဟုတ္တယ္ဗ်

me:
ေလာေလာဆယ္အတြက္ ေက်ာက္ဆူးကတ္က်တယ္

colorfulpakhan:
ခ်စ္သူနဲ႔

me:
ေက်ာက္ဆူးကတ္က

colorfulpakhan:
အျမဲခြဲခဲ့ရတယ္။

me:
တည္ၿငိမ္မႈကို ျပဆိုတာ၊ တည္ၿငိမ္ေနတယ္ ေသြးေအးေနတယ္

colorfulpakhan:
ခုေတာ့ ဘယ္သူ႕ကိုမွ

me:
မလႈပ္ရွားဘူး

colorfulpakhan:
မခ်စ္ေတာ့ဘူး။ လူပ်ိဳၾကီးလုပ္မယ္။

me:
တကယ္က

colorfulpakhan:
အဲလိုၾကီးျဖစ္ေနတာ

me:
အဲဒီကတ္က်ရင္... အိမ္ေထာင္က်တယ္လို႔... ကၽြန္ေတာ္က ေဟာတယ္ဗ်၊ ခုေလာေလာဆယ္အရ၊

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက်ေတာ့... အခ်စ္ေရးအေျပာင္းလဲ မရွိဘူးလို႔ ဆိုရမယ္၊ တည္ၿငိမ္ေနတယ္

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
အနာဂတ္မွာ Key ဆိုတာက်တယ္... အဲဒါက အေျဖရွာေတြ႕ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျခင္း၊ အဲလို ဆိုလိုတယ္

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ဒီေတာ့... အေျဖထြက္မယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဟိုး ညာဘက္ အေပၚဆံုးမွာက ေယာက္်ားပံုဗ်... Man ဆိုတာေလ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ဒါသည္ ခင္ဗ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတာ... ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားသည္

colorfulpakhan:
အေပၚဆံုးကလား

me:
အင္း၊ ညာဘက္မွာေလ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
အဲဒီကတ္က result, outcome, answer ေနရာေပါ့... အဲဒီမွာ ေယာက္်ားဆိုတာ က်ေတာ့...ခင္ဗ်ားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ ၾကည့္တယ္လို႔ ဆိုရမယ္

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
Self-centered ေပါ့၊ သူမ်ားကို အေလးမထားဘူး... သူ႔ေအာက္က ကတ္ျပားကေတာ့

colorfulpakhan:
အနာဂတ္မွာလား

me:
အင္း

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
အဲဒါက ထြက္လာတဲ့ အေျဖေလ... အနာဂတ္အတြက္ အေျဖေပါ့

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ညာဘက္ ဒုတိယ တစ္ခုက Attitude လို႔ေခၚတယ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သေဘာထား စိတ္ကူး ရည္မွန္းခ်က္ အဲဒါေတြကို ျပဆိုတယ္

colorfulpakhan:
ပန္းခက္ေလးေတြ

me:
ဟုတ္တယ္၊ အခု အဲဒီမွာ Lily ဆိုတဲ့ ဟာ၊ အဲဒါက ႏွင္းပန္း... အဲဒါသည္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ျပည့္ဝျခင္း၊ သီးပြားျခင္း၊ မိသားစု အဲဒါေတြကို ေျပာတာ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အျပဳသေဘာ စဥ္းစားေနတယ္၊ သူ႔ေအာက္က ကတ္ကက်ေတာ့ Cross လို႔ေခၚတယ္၊ အဲဒါဟာ လက္ဝါးကတ္တိုင္ဆိုတာ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
သူက ခက္ခဲမႈ၊ ကံတရားရဲ႕ စမ္းသပ္မႈ၊ အဲဒါေတြကို ျပဆိုတာ...

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာက... ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ျပဆိုတာ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
Surrounding နဲ႔ Environment ေလ... ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခ်စ္ေရးအတြက္... ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ... ေလာေလာဆယ္ အလြယ္တကူ ရွာမရႏိုင္ဘူး၊ အခက္အခဲ ရွိေနတယ္၊ ကံၾကမၼာကို ေစာင့္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့

me:
ေနာက္ဆံုးကတ္... Summery ကတ္က... Tower ဆိုတာ က်တယ္

colorfulpakhan:
တိန္

me:
အဲဒီကတ္က၊ အထီးက်န္ ဆန္တာကို ျပတာ... အဲဒါနဲ႔ ဟိုး ညာဘက္ေထာင့္က Man card အရဆိုရင္ ခင္ဗ်ား လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္

colorfulpakhan:
အင္းဗ်၊ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဒီလိုပဲ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ေလ။

me:
အဲ... တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ မဂၤလာေဆာင္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဖိတ္စာမပို႔နဲ႔ဗ်ာ... ေတာ္ၾကာ မူးေမ့သြားမွာ စိုးလို႔ပါ

colorfulpakhan:
ဘာလို႔လဲဗ်

me:
ခင္ဗ်ားကို ခုပဲ လူပ်ိဳႀကီးျဖစ္မယ္ ေဟာထားတယ္ေလ

colorfulpakhan:
ဟားဟား

me:
ဒါေပမယ့္... ကတ္ေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ ျမင္လဲဆိုတာေတာ့ မသိဘူး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

colorfulpakhan:
ဟုတ္ကဲ့ ကဒ္ေတြက လန္ထြက္ေနတာပဲ... အဓိပၸါယ္ေတြ ရွင္းတယ္ေနာ္

me:
ျမင္ႏိုင္သေလာက္ ေျပာၾကည့္တာေလ

colorfulpakhan:
ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ အဲလိုပဲ စဥ္းစားထားပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဗ်ာ ေဟာေပးတာ

me:
ရပါတယ္ဗ်ာ

အဆင္ေျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္လ်က္
အုပ္စိုး

2 comments:

  1. တကယ္ၾကီးပဲ ေကာက္တင္လိုက္သကိုးဗ်။ ရွက္စရာၾကီး။ ကိုအုပ္စိုးေရာ မိုးသူတို႔ပါ ကြၽန္ေတာ့္လို လူပ်ိဳၾကီးလုပ္ၾကပါလားဗ်။ အလုပ္မသြားပဲ ဇာတာက ျဂိဳလ္ခြင္ေတြ လွည့္ေနလို႔ "ရွင့္ျဂိဳလ္ေတြက ထမင္းမစားရဘူး၊ အလုပ္သြားေခ်" လို႔ ေျပာမွာစုိးလို႔ လူပ်ိဳၾကီးဘ၀နဲ႔ ျဂိဳလ္ေတြနဲ႔ ဖက္အိပ္ေတာ့မယ္။ ရွင့္တားေရာ့ေတြက ထမင္းမစားရဘူးလို႔ အေျပာမခံခ်င္ရင္ ကိုအုပ္စိုးနဲ႔ မမိုးသူတို႔ အားက်မခံ လူပ်ိဳ အပ်ိဳၾကီးေတြ လုပ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစခင္ဗ်ာ။

    ReplyDelete
  2. ဒီမွာကိုအုပ္စိုး .. က်မကေတာ့ ကိုပခန္းလူပ်ိဳၾကီးမၿဖစ္ဘူးေဟာထားတယ္ေနာ္..
    ခ်မ္းသာတဲ့မိန္းမနဲ ့ရမွာ..

    ReplyDelete

ခံစားခ်က္အရ ဖြင့္ထုတ္လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရင္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသလို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ေျပာဆို သြားႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ၾကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ ရန္ေဘး ကင္စင္ေဝး ၿငိမ္းေအး ၾကပါေစ။