Wednesday, April 28, 2010

အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ လီေနာ္မန္


ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အထင္ကရ ပါတီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ ေနာက္မွာ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘာမ်ား ဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာကို မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က တေန႔က ေမးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္း မည္သည့္ ပါတီဝင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေလးကို မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ရယ္ လီေနာ္မန္ ေလ့လာသူေတြ သိေစဖို႔ရယ္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ေနရာ ရပ္တည္မႈကေန ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လီေနာ္မန္ကတ္မ်ား၏ နိမိတ္ပံုမ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုပါရေစ။

ပထမဆံုး အတိတ္ကတ္မွာ... Book ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပံုက်ပါတယ္။ ဒါဟာ သိပ္မၾကာခင္အတိတ္မွာ ပါတီဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာကို ျပဆိုတာပါ။

လက္ရွိအေနနဲ႔ လက္ဝါးကတ္တိုင္ Cross ဆိုတဲ့ ကတ္က်တာကျဖင့္... အခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ ဒုကၡခံစားရျခင္း ကံၾကမၼာကို ေစာင့္စားရမွာ ျဖစ္ျခင္း စတာေတြကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အေျဖမရွိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ ေရာက္ေနတာကိုလည္း ဆိုလိုပါေသးတယ္။

အနာဂတ္အေနနဲ႔ Rider ဆိုတဲ့ ျမင္းစီးသူ ကတ္က်ပါတယ္။ ဒီကတ္ဟာ သတင္းစကား ၾကားရျခင္းကို ရည္ညႊန္းသလို၊ တက္ၾကြမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြကိုလည္း ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဆိုပါ ပါတီဟာ တက္ၾကြတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဦးမယ္လို႔ ယူဆရပါမယ္။

အေျဖအေနနဲ႔ ထြက္လာတဲ့ ကတ္မွာ Star ဆိုတဲ့ ၾကယ္ကတ္က်ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးေတြ၊ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းေတြကို ျပဆိုပါတယ္။ ဒါကို အနာဂတ္ ကတ္ျပားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ဖြင့္ဆိုရရင္ျဖင့္ (Rider + Star) စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြလို႔ ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အျပည့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကေန လူမႈေရးအသြင္သ႑ာန္မ်ိဳး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

Attitude ေနရာမွာ Clover ဆိုတဲ့ ေလးညွင္းပန္းပြင့္က်ျခင္းျဖင့္ ပါတီဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အခြင့္သာတဲ့ ကံတရားေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတြးေတာေနတာကို ျပဆိုပါတယ္။ ဒီကတ္အရ ပါတီဝင္အမ်ားစုမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မခန္းေသးဘူး ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

Surrounding ဆိုတာဟာ ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က အတိုက္အခံအဖြဲ႕စည္းကို ကိုယ္စားျပဳတာပါ။ အဲဒီမွာ Anchor ဆိုတဲ့ ေက်ာက္ဆူးကတ္ျပား က်ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင္ျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြဟာ အေျခတက် ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေျခကုတ္ေကာင္းေကာင္း ယူထားႏိုင္ျခင္းကို ျပဆိုတာပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ Summary ကတ္မွာ Crossroads ဆိုတဲ့ လမ္းဆံုလမ္းခြ ကတ္ျပား က်ပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပါတီဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေရြးျခယ္ ဆံုးျဖတ္စရာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဦးမယ္ ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

အားလံုးကို ျခံဳၿပီး ေျပာရရင္ျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဟာ အနာဂတ္မွာ လူမႈေရးအသြင္ လႈပ္ရွားမႈ၊ တက္ၾကြမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေရြးျခယ္ဆံုးျဖတ္စရာ အေနအထားေတြ တစ္ခုမက ဆက္လက္ေတြ႕ၾကံဳလာမယ္လို႔ ဆိုပါရေစ။

အဆင္ေျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္လ်က္ အုပ္စိုး

No comments:

Post a Comment

ခံစားခ်က္အရ ဖြင့္ထုတ္လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရင္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသလို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ေျပာဆို သြားႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ၾကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ ရန္ေဘး ကင္စင္ေဝး ၿငိမ္းေအး ၾကပါေစ။