Tuesday, May 26, 2009

အခန္းကိစၥ

က်ေတာ္အခု တက္တဲ့ေက်ာင္းမွာ ငွာနကေထာက္ပံ့တဲ့ အေဆာင္တစ္ခုမွာ ေနရပါတယ္။ စာသင္ႏွစ္ တစ္ခုကုန္တိုင္း အခန္းေျပာင္းေနရပါတယ္။ အခုအဲဒီအေဆာင္မွာ ငွာနက ေထာက္ခံစာမပို႔လို႔ အေဆာင္က ဆက္မထားခ်င္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခန္းေျပာင္းရေတာ့လည္း ဒီျပင့္လူေတြနဲ႔ မွ်ေနရပါတယ္။ ငွာနကို သြားေျပာေတာ့ က်ေတာ္ေနဖို႔ သက္တမ္းေစ့သြားၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေပးမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လို ျဖစ္မလဲဆိုတာ အရမ္းသိခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုရဲေလး

ကိုရဲေလးရဲ႕ ေမးခြန္းက နည္းနည္း႐ႈပ္ေနေတာ့ နားလည္သလိုပဲ နားလည္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ သံုးကတ္ဆဲြနည္းနဲ႔ပဲ လီေနာ္မန္ကတ္ျပားသံုးကတ္ကို ဆဲြၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ကံၾကမၼာက ေပးလာတဲ့ ကတ္ျပားသံုးခ်ပ္ကေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္းပါ။


Birds + Cross + Clover

ကတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ျခင္းရဲ႕ အေဟာေတြကို ေကာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Birds ဆိုတဲ့ ငွက္ကတ္ျပားက ယာယီ အခက္အခဲ၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ အေျပာင္းအလြဲရွိျခင္း ခရီးတိုရွိျခင္း တို႔ကို ျပဆိုတာပါ။ Cross ဆိုတဲ့ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ကတ္ျပားက ေရွာင္လဲႊရခက္တဲ့ ကံၾကမၼာ၊ ခက္ခဲပင္ပန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရျခင္း စမ္းသပ္ခံရျခင္း စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ အဲဒီကတ္ျပားဟာ လမ္းစေပ်ာက္ၿပီး စလံုးေရျပန္စရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ျပဆိုပါတယ္။ စိတ္ရွည္စြာေစာင့္စားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒုကၡေတြက သင့္ကို သင္ၾကားသြားမယ္ လို႔လည္း ယူဆရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး The Clover ဆိုတဲ့ ေဆးပင္ကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ကတ္ျပားပါ။ အခြင့္အလမ္းေတြ ေကာင္းတဲ့ကံေတြ ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

အတဲြကတ္အေနနဲ႔ ၾကည့္ရရင္ The Cross ဆိုတဲ့ကတ္ဟာ Master Card လို႔တင္စားရမယ့္ ကတ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင့္ကတ္ေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈအစား အျခားကတ္ေတြအေပၚ သူ႔ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈက ပိုသက္ေရာက္ပါတယ္။ အခု ျဖန္႔က်က္မႈမွာ The Cross ကတ္ျပားက The Clover ရဲ႕ ေရွ႕ကလာတဲ့အတြက္ သူရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈဟာ Clover ရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ကံကို ပိုၿပီးတိုးျမွင့္ေပးမယ္ (သို႔မဟုတ္) အဲဒီ ဆိုးတဲ့ ကိစၥဟာ အေတြးထဲမွာတင္ပဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ The Birds ကတ္ရဲ႕ ေနာက္ကလာတဲ့အတြက္ အဲဒီကတ္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေတာ့ ေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္လို႔ ယာယီ ေျပာင္းေရြ႕ရျခင္းစတာေတြကို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ကိုရဲေလးဟာ အခန္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ စိတ္ညစ္ေနရၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရတာကို ေျဖရွင္းေနရတာေတြနဲ႔ ၾကံဳရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ (ခုလတ္တေလာ) မွာ အခန္းေျပာင္းရဖို႔ မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာပါရေစ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းညည္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့သတင္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ မၾကာမီ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။

အဆင္ေျပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္လ်က္
အုပ္စိုး

No comments:

Post a Comment

ခံစားခ်က္အရ ဖြင့္ထုတ္လိုသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ရင္ထဲ၊ စိတ္ထဲ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသလို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ ေျပာဆို သြားႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ၾကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ ရန္ေဘး ကင္စင္ေဝး ၿငိမ္းေအး ၾကပါေစ။